Iqtisodiy sharh – 2 chorak

Umumiy holat 2023-yil iyul oyida O‘zbekiston iqtisodiyoti nisbatan barqaror bo‘ldi, ammo so‘mning AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanishi davom etdi. 2023-yilning ikkinchi choragida inflyatsiya pasaydi. Shuningdek, YaIM, aholi jon boshiga YaIM, eksport va import 2023-yilning birinchi yarmida o‘sdi. Iqtisodiy o‘sish YaIM 2023-yilning birinchi yarmida 470 trillion so‘mga yetdi va 5,6 foiz o‘sdi. Bu o‘sish sur’ati 2020-yilda COVID-19…