Toshkent shahri va Toshkent viloyatida aholi turmush darajasini yaxshilash borasidagi islohotlar o‘rganildi

Strategik islohotlar agentligi xodimlari tomonidan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida joylardagi vaziyat tahlil qilinib, fuqarolarni o‘ylantirayotgan masalalar yuzasidan uchrashuvlar tashkil etildi va muammolarni hal etish imkoniyatlari o‘rganildi. Xususan, Toshkent shahridagi markaziy temir yo‘l kassalarida chiptalar savdosi bilan bog‘liq holat va yo‘lovchilarning narxlarga doir fikrlari o‘rganildi. Fuqarolarning ta’kidlashicha, chiptalar narxi o‘rtacha 20 foizga oshganiga qaramay, vagonlarda…

Изучение хода реформ, направленных на улучшение жизни граждан в городе Ташкенте и Ташкентской области

Сотрудники Агентства стратегических реформ с выездом на места провели анализ ситуации на местах в городе Ташкенте и Ташкентской области и организовали обсуждение с гражданами вызывающих беспокойство вопросов, и изучили возможности их решения. В частности, изучены ситуация с продажей билетов в центральных железнодорожных кассах г. Ташкента и мнения пассажиров о ценах. Пассажирами отмечено, что несмотря на увеличение…