1P0A8640

1P0A8641

1P0A8648

1P0A8610

1P0A8614

1P0A8616

1P0A8617

1P0A8623

1P0A8627

1P0A8637

Jahon bankining “Oʻzbekiston infratuzilma tizimini boshqarishni baholash” missiyasining dastlabki natijalari

Jahon bankining “Oʻzbekiston infratuzilma tizimini boshqarishni baholash” missiyasining dastlabki natijalari

Go to Top