Jahon bankining “Oʻzbekiston infratuzilma tizimini boshqarishni baholash” missiyasining dastlabki natijalari Strategik islohotlar agentligida muhokama qilindi

Go to Top