GFCI Xalqaro moliya markazlari global indeksi Toshkentga “Uyushgan xalqaro moliya markazi” maqomini berdi

Go to Top