Milliy valyuta kursining qadrsizlanishi, zaxiralarning qisqarishi hamda to‘lov balansidagi nomutanosibliklar

Go to Top